palugzti

palugzti
palùgzti intr. truputį nusvirti, nulinkti: Kiaulės ausys palùzgo Šts. Vainiką nupynėm palùzgusį Šts. \ lugzti; nulugzti; palugzti; sulugzti; užlugzti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • lugzti — lùgzti, lū̃zga (luñzga), lùzgo intr. 1. linkti, svirti, karti (žemyn), lėpti: Didelios kiaulių ausys lūzga Sr. 2. plyšti, skarti: Tu luzgaĩ, t. y. buvai nutrūkęs, nuplyšęs J. lugzti; nulugzti; palugzti; sulugzti; užlugzti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nulugzti — nulùgzti intr. 1. nulinkti, nusvirti, nukarti: Ausys nulùzgo Ms. Nenešiok tokios didelės kepurės, juk ausys nulùgs kaip kiaulės Plt. 2. Als, Kl, Kal nuplyšti, nuskarti: Ans nulùzgęs, t. y. nudriskęs, nutrūkęs J. Tinginiai apsusę, nuluzgę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sulugzti — sulùgzti intr. pasišiaušti: Sulùzgęs arklys, kurs pašiuręs, ausis dideles turia J. lugzti; nulugzti; palugzti; sulugzti; užlugzti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užlugzti — užlùgzti intr. nudribti, nukarti: Kiaulės ausys užlùzgo Kltn. Lunkausių kiaulių yr užluzgusios ausys Ggr. lugzti; nulugzti; palugzti; sulugzti; užlugzti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”